Kontroler Jakości, Rybnik

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
* ✓ OK
Oczekiwania finansowe - netto (na rękę)
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Formel D Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul.Toszecka 101, tel. (032) 302 93 00 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłe(a)ś stosowną zgodę.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie nie objętym tym przepisem na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, co jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. Jeśli wyraziłe(a)ś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych lub przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres  3 lat lub do momentu cofnięcia zgody.

Jeśli wyraziłe(a)ś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – Twoje dane przetwarzane będą na potrzeby przesyłania informacji o działalności Formel D, prowadzonych projektach, rekrutacjach, badania satysfakcji, analizowania rynku pracy i przetwarzane przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody.

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałe(a)ś udział.

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy dalej w oparciu o zasady i okresy przetwarzania danych przewidziane dla pracowników Formel D Polska, które zostaną Ci przekazane  w momencie rozpoczęcia pracy.

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, twoje dane osobowe możemy przekazać naszym klientom, partnerom biznesowym lub podmiotom powiązanym kapitałowo, dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych biorącym udział procesie rekrutacji. Brak zgody na przekazanie danych może spowodować zmniejszenie szans na wybór Twojej kandydatury. Wszyscy nasi dostawcy mają siedziby w Unii Europejskiej.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail rekrutacja@formeld.com

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o ich przetwarzaniu, ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłe(a)ś zgodę) do innego administratora danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

dsb-formelD@dsb24.net